SŁUŻBA LITURGICZNA

W naszej wspólnocie parafialnej służbę liturgiczną stanowią:

MINISTRANCI I LEKTORZY

Ministrant to osoba posługująca przy celebracji Mszy Św. oraz w nabożeństwach. Ministranci są osobami świeckimi. W naszej parafii służbę tą pełnią chłopcy od drugiej klasy szkoły podstawowej.

MODLITWA PRZED SŁUŻENIEM

     Oto za chwilę przystąpię do „Ołtarza Bożego, do Boga, który rozwesela młodość moją”. Do świętej przystępuję służby. Chcę ją dobrze pełnić.

     Proszę Cię Panie Jezu, o łaskę skupienia, by myśli moje były przy Tobie, by oczy moje były zwrócone na ołtarz, a serce moje oddane tylko Tobie. Amen.

MODLITWA PO SŁUŻENIU

      Boże, którego dobroć powołała mnie do Twojej służby, spraw, abym uświęcony uczestnictwem w Twych tajemnicach przez dzień dzisiejszy i całe me życie szedł tylko drogą zbawienia. Przez Chrystusa. Pana naszego.  Amen.

Lektorzy w naszej parafii są osobami świeckimi powołanymi do funkcji czytania Słowa Bożego w czasie Mszy Św.

NADZWYCZAJNY SZAFARZ

Nadzwyczajnym szafarzem od 2009 roku jest Pan Paweł Ostapowicz. Poza pomocą w udzielaniu Komunii Św. w czasie Mszy Św. zanosi Komunię Św. chorym w niedzielę. Służy również pomocą w kościele jak i przy parafii.

ORGANISTA

Od sierpnia 1995 roku organistą jest Pan Dariusz Markiewicz. Prowadzi również scholę "Nutki Pana" i jest katechetą w Zespole Szkół Samorządowych w Sztabinie. Jednocześnie pełni funkcję kościelnego.

ZBIERAJĄCY DARY

Funkcję tą pełnią: Eugeniusz Skrocki i Gabriel Kondracki