WPÓLNOTY RÓŻAŃCOWE

 

Wspolnota różańcowa naszej Parafii liczy obecnie 14 kół, w tym jedna męska. Koła różańcowe z wielką troską wyrażają potrzeby kościoła powszechnego i lokalnego. W sposób szczególny modlą się o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, a także za duszpasterzy i przygotowujących się do kapłaństwa.