GRUPY PARAFIALNE

Akcja Katolicka

Celem Akcji Katolickiej jest pogłębienie formacji chrześcijańskiej jej członków oraz współpraca świeckich z hierarchią w realizowaniu misji Kościoła. Pogłębienie życia religijnego ma przygotować członków Akcji do odważnego i kompetentnego występowania na „areopagach” świata, do przenikania wartościami ewangelicznymi życia społecznego. Członkowie Akcji Katolickiej są najbliższymi współpracownikami proboszcza, dyspozycyjnymi do działania w różnych dziedzinach, w zależności od potrzeb, jakie się jawią.
Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Sztabinie został powołany do życia w kwietniu 2013 r. Na czele POAK stoi prezes mianowany dekretem Biskupa Ordynariusza na czteroletnią kadencję oraz zarząd wybierany przez członków Oddziału. Mamy też asystenta duchowego w osobie księdza Proboszcza.
Co roku na walnym zgromadzeniu uchwala się harmonogram działań POAK na dany rok.

Grupa Modlitewna - Dzieło Nieustannej Nowenny Uczniów Chrystusa

Grupa składa z 14 osób - mieszkańców naszej parafii. Powstała w lutym 2010 roku jako kolejna (337) wśród działających już w Diecezji Ełckiej. Jej głównym zadaniem jest wspieranie modlitwą w oznaczony sposób, intencji i spraw naszego Księdza Biskupa oraz wszystkich kapłanów w diecezji.

Koło Misyjne

Koło misyjne powstało w 2007 roku. Do grona młodych misjonarzy należą uczniowie klas trzecich, czwartych i piątych. Dzieci spotykają się raz w tygodniu aby śledzić losy misjonarzy << więcej

Eucharystyczny Ruch Młodych

Na terenie Polski Krucjata Eucharystyczna została założona 01.01.1925 roku przez bł. Urszulę Ledóchowską. Od 1960 roku Krucjata zaczęła działać w nowym stylu jako Eucharystyczny Ruch Młodych <<więcej

Caritas

Parafialny Zespół Caritas został powołany dekretem, zgodnie z przepisami Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz statutów I Synodu Diecezji Ełckiej przez Biskupa Jerzego Mazura w dniu 27.10.2005 roku <<więcej

Schola - "Nutki Pana"

Od 2006 roku przy parafii św. Jakuba Apostoła w Sztabinie działa zespół wokalny „Nutki Pana”<< więcej

Służba Liturgiczna

W naszej wspólnocie parafialnej służbę liturgiczną stanowią: ministranci i lektorki, nadzwyczajny szafarz, organista, zbierający dary<<więcej

Wspólnoty Różańcowe

Wspolnota różańcowa naszej Parafii liczy obecnie 14 kół, w tym jedna męska <<więcej