EUCHARYSTYCZNY RUCH MŁODYCH

Na terenie Polski Krucjata Eucharystyczna została założona 01.01.1925 roku przez bł. Urszulę Ledóchowską (założycielkę Zgromadzenia Sióstr Urszulanek). Od 1960 roku Krucjata zaczęła działać w nowym stylu jako Eucharystyczny Ruch Młodych. Przyjmowane są do niego dzieci po I Komunii św. Program ERM-u jest pogłębieniem przygotowania dziecka do pełnego udziału we mszy świętej.

Do ERM-u istniejącego w naszej parafii od 2 lat należą chętne dzieci z klas czwartych. Na cotygodniowych spotkaniach dzieci czytają Ewangelię, pod kierunkiem animatora, omawiają jej treść i wyprowadzają z niej wskazania dotyczące życia. Uczą się też różnych rodzajów i form modlitwy.

W celu wypracowania postaci chrześcijańskich dzieci wychowywane są do systematycznej pracy nad sobą. Podczas spotkań kształtowane są postawy otwartości i uczynności wobec każdego człowieka.

Członkowie ERM-u biorą udział w akcjach charytatywnych, włączają się w przygotowanie Drogi Krzyżowej w okresie Wielkiego Postu, organizują spotkania opłatkowe dla młodszych kolegów.

Podczas spotkań wszyscy starają się stworzyć atmosferę otwartości, życzliwości, wzajemnego zaufania. Niezbędnym elementem zajęć jest kącik radości oraz rozmowy animatora z dziećmi w taki sposób, by każdy brał udział w zabawach czy też w poważnych dyskusjach.