Caritas

Parafialny Zespół Caritas został powołany dekretem, zgodnie z przepisami Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz statutów I Synodu Diecezji Ełckiej przez Biskupa Jerzego Mazura w dniu 27.10.2005 roku.

Zarząd PZC powoływany jest na trzyletnią kadencję. Obecnie w jego skład wchodzą:

1. Ks. proboszcz Jerzy Galiński - przewodniczący

2. Teresa Haraburda - prezes

3. Bożena Szymkuć - sekretarz

4. Małgorzata Orłowska - skarbnik

Zadaniem PZC jest prowadzenie działalności charytatywno-opiekuńczej na terenie parafii Sztabin. Współpracujemy z djecezjalną Caritas Ełk w dystrybuowaniu pomocy żywnościowej oraz odzieży. Aktywnie włączamy się w charytatywne akcje ogólnopolskie, prowadzone przez Caritas Polska i Caritas djecezjalną. W kalendarzu działalności zespołu szczególne miejsce zajmuje Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom prowadzone w adwencie, Jałmużna Wielkopostna, oraz Wakacyjna Akcja Caritas.

Dostrzegamy problemy ubogich i staramy się nieść im pomoc. Pomagamy w szczególności osobom starszym, samotnym, ubogim, matkom samotnie wychowującym dzieci, rodzinom wielodzietnym, osobom bezrobotnym i chorym. W 2010 roku pomocą objęto 28 rodzin (89 osób).

PZC prowadzi w ustalonej formie dokumentację udzielonej pomocy oraz systematyczną dokumentację finansową ukazującą zakres działalności.

 

.